Museum Jobs
Find Jobs in Museums, Galleries, Libraries & Archives
Cultural sector recruitment
 
Home Home
1 Senior House Steward24 hrs
Killerton - National Trust
Exeter, England £ 22,295 p.a.
2 Lead HR Business Partner24 hrs
Natural History Museum
London, England £ 50,000 - 55,000 p.a.
3 Head of Consulting24 hrs
Natural History Museum
London, England up to £ 60,000 p.a.
4 Interim Museum Director24 hrs
Chiltern Open Air Museum
Chalfont St Giles, England up to £ 40,000 p.a.
5 Curatorial Manager – Our Town Hall Project
Manchester City Council
Manchester, England £ 37,306 - 41,025 p.a.
6 Collection Care Manager – Our Town Hall Project
Manchester City Council
Manchester, England £ 32,486 - 36,379 p.a.
7 Retail and E-commerce Assistant (full time)
Dulwich Picture Gallery
London, England, England £ 21,420 p.a.
8 Assistant Visitor Services Manager
Royal Collection Trust
Windsor Castle, England £ 21,000 - 24,000 p.a.
9 Community Engagement Manager
Dulwich Picture Gallery
London, England
10 Collection Care Trainee
House of Lords
London, England £ 22,150 - 25,212 p.a.
Posted: Tuesday, May 16th 2017
    Print
  • Tell a Friend about this Job
  • Close this Panel
Job Title:     Museum Curator
Organisation:     Denbighshire County Council
Salary:     £24,964 - 27,668 p.a. (pro rata)
Type:     Part-Time Position (30 hours per week)
Location:     Ruthin Gaol, Ruthin, Wales
Closing Date:     Wednesday, May 24th, 2017
Job Ref No:     HECS00010SJE
 
Job Description:
MUSEUM CURATOR
Salary: Grade 7 - £24,964 - £27,668 (pro rata)
Hours: 30 hours per week
Permanent

CURADUR AMGUEDDFA
Cyfeirnod y swydd: HECS00010SJE
Lleoliad: Carchar Rhuthun
Cyflog: Grâdd 7- £24,964 - £27,668(pro rata)
Oriau: 30 awr yr wythnos
Parhaol
 
Application Instructions:
If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website http://www.denbighshire.gov.uk

We regret that we are unable to reply to all applications.
If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 24th May, 2017
Interview Date: 12th June, 2017

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.


Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan http://www.sirddinbych.gov.uk

Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais.
Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 24ain o Fai, 2017
Dyddiad Cyfweliad: 12ed o Fehefin, 2017 (i’w gadarnhau)

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.
 
Contact Name:    
Contact Tel:    
Contact Fax:    
Contact Email:    
Website:     http://www.denbighshire.gov.uk
Address:     .
 
 

Read this mummys gold casino review https://aucasinosonline.com/casino-reviews/mummys-gold-casino-review/

www.MuseumJobs.com  
© Latitude 56 Ltd